Nowe przepisy 30.05.2019 :

 

Rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących

 

Oświadczenie pracownika podatnika oraz zasady prowadzenia ewidencji